02.08.02.22 Moviment de la població. Moviment migratori. Municipis amb els quals Terrassa manté un major saldo migratori positiu. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013