02.08.02.23 Moviment de la població. Moviment migratori. Municipis amb els quals Terrassa manté un major saldo migratori negatiu. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013