02.08.02.32 Moviment de la població. Moviment migratori. Comarques i països. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013