02.08.03.01 Moviments de la població. Onomàstica. Noms més freqüents entre la població nascuda a Terrassa. 2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013