03.01 Població en relació amb l'activitat. Població activa local estimada. Sexe i edat. 2004-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013