03.02 Atur registrat mes a mes a l'OTG de Terrassa. 1995-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013