03.03.01 Evolució de l'atur registrat segons sexe a l'OTG de Terrassa. 2001-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013