03.03.04 Evolució de l'atur registrat segons sexe a l'OTG de Terrassa. Total per edat. 2001-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013