03.03.06 Evolució de l'atur registrat segons sexe a l'OTG de Terrassa. Atur de les persones majors de 45 anys. 2001-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013