03.07.02 Atur registrat d'estrangers a l'OTG de Terrassa. Edat i sexe. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013