03.09.02 Contractacions laborals. Contractacions laborals d'estrangers. 1999-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013