03.09.03 Contractacions laborals. Contractacions laborals per ETT. 1999-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013