03.10 Conflictivitat laboral. Vagues d'àmbit local. 2000-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013