03.11.03 Expedients de regulació. Treballadors afectats per expedients autoritzats. Òrgan de resolució, mesura i activitat econòmica. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013