03.11.04 Expedients de regulació. Expedients autoritzats. Òrgan de resolució, mesura i causa. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013