03.11.08 Expedients de regulació. Expedients acabats i treballadors afectats. Mesura. 2000-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013