03.12 Accidentalitat laboral. Sinistralitat segons sector econòmic i gravetat. Total de treballadors ocupats a empreses de Terrassa. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013