03.15.01 Personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. Evolució a Terrassa per sexe. 2008-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013