03.15.02 Personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. Personal a Terrassa segons la vinculació laboral. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013