03.15.03 Personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. Personal a Terrassa segons l'ens. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013