03.15.05 Personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. Personal a Terrassa segons el grup. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013