04.01.03 Evolució de l'estructura empresarial. Empreses ocupadores per sectors d'activitat econòmica. CCAE-09 (2 dígits). 2008-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013