04.01.06 Evolució de l'estructura empresarial. Pes dels sectors sobre el total d'assalariats. 1999-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013