04.02.03 Dimensió empresarial. Empreses segons el número d'assalariats. Indústria i construcció. 1995-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013