04.02.05 Dimensió empresarial. Empreses segons el número d'assalariats. Serveis. 1995-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013