04.02.06 Dimensió empresarial. Assalariats segons la grandària de l'empresa. Serveis. 1995-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013