04.04.01 Activitat econòmica sectorial segons el Cens d'activitats. Estructura empresarial. Districtes. CAE 1. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013