04.04.02 Activitat econòmica sectorial segons el Cens d'activitats. Estructura empresarial. Empreses. CAE 2. Districtes. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013