04.04.04 Activitat econòmica sectorial segons el Cens d'activitats. Estructura empresarial. Artistes. CAE-2. Districtes. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013