04.07.01 Situació dels polígons industrials a Terrassa. 2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013