05.01.01 Consum d'aigua a Terrassa. Consum segons tipus d'ús. 2001-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013