05.01.03 Consum d'aigua a Terrassa. Longitud de la xarxa. 2000-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013