05.03.01 Consum d'electricitat a Terrassa. 1998-2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013