07.04 Visites turístiques amb servei de guia. Mesos. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013