08.02.02 Parc de vehicles. Tipologia. Districtes i barris. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013