08.03.02 Trànsit de passatgers en els autobusos públics urbans. Quilòmetres comercials. 2001-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013