08.03.04 Trànsit de passatgers en els autobusos públics urbans. Nom de les línies. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013