08.06.02 Trànsit ferroviari a les estacions de Terrassa.Tipologia de títols de transport venuts a les estacions dels FGC. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013