09.01 Premsa local. Diari de Terrassa. Tiratge i periodicitat. 1993-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013