09.13 Societat del coneixement. Llicències i metres de canalització. 1998-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013