09.15 Junta Arbitral de Consum de Terrassa. Resum de dades. 2007-2008 i 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013