10.01 Govern Territorial de Salut (GTS) del Vallès Occidental Oest. Municipis que en formen part. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013