10.01.01 Govern Territorial de Salut (GTS) del Vallès Occidental Oest. Estructura per grups d'edat i sexe de la població. 2006-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013