10.02 Sanitat i salut pública a Terrassa. Equipaments públics d'assistència sanitària. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013