10.03.01 Oferta hospitalària de Terrassa. Serveis. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013