10.03.03 Oferta hospitalària de Terrassa. Cobertura sanitària. 2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013