10.07.01 Inicis de tractament per drogoaddicció. Grups d'edat. Terrassa i el Vallès Occidental. 2005-2010. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013