10.13 Actuacions diverses de sanitat. 1999-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013