10.14 Regions sanitàries a Terrassa. Població per edat i sexe. 1 de gener de 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013