11.03.04 Estatus de l'avifauna a Terrassa. Programa de Seguiment dels Ocells Comuns de Catalunya (SOCC). Itinerari Terrassa Est. Temporada de nidificació. 2002-2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013